Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Fundacja
Będzie Dobrze

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

19 styczen

19 stycznia 2018 roku młodzież mieszkająca w Internacie Międzyszkolnym miała przyjemność obejrzenia na żywo w kinie Sokół najnowszego programu kabaretu JURKI „Święta polskie”.

Artyści rna deskach Centrum Kultury Sokół w Starym Sączu zaprezentowali żarty wysokiego poziomu i umiejętności aktorskich. W programie satyrycznym „Święta polskie” pokazali, że warto świętować, bo zawsze możemy się czegoś nauczyć np. O czym rozmawiać nad grobem? Co robi ninja w jasełkach? Uroczystość Pierwszej Komunii jak się zwraca? Świętowanie z kabaretem Jurki odbyło się w Starym Sączu przy suto zastawionym programie artystycznym. Po przedstawieniu artyści wraz z młodzieżą uczestniczyli w sesji zdjęciowej upamiętniającej wydarzenie. Kabaret JURKI istnieje od 1994 r, pochodzi z Zielonej Góry. Grupę tworzą artyści: Agnieszka Litwin, Wojtek Kamiński, Przemysław Żejmo, Marek Litwin. Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Saczu Lucynie Dybiec, dyrektorowi Centrum Kultury Sokół w Starym Sączu Wojciechowi Knapikowi, oraz pani Justynie Liszkowskiej za możliwość spędzenia czasu wolnego w tak wspaniałym towarzystwie z aktorami kabaretu Jurki w roli głównej.

30 październik

W czwartek 28 października w świetlicy Internatu Międzyszkolnego odbyło się spotkanie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu panem Franciszkiem Tudajem. Celem głównym spotkania było pokazanie młodym ludziom jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, gdzie można uzyskać pomoc. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu to prężna jednostka na której czele stoi kierownik Franciszek Tudaj. Misją OPS Stary Sącz jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocowego mającego na celu poprawę jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie patologiom, dysfunkcjom, wykluczeniu i marginalizacji społecznej mieszkańców Gminy Stary Sącz. Celem strategicznym OPS Stary Sącz jest: rozwój kompleksowego systemu wsparcia ukierunkowanego w szczególności na rodziny i dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem operacyjnym jest: 1.Ograniczenie liczby osób pozostających w obszarze ubóstwa, zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.Wspieranie i wzmacnianie rodziców, szkół i opiekunów w procesie opiekuńczo wychowawczym dzieci. Stworzenie sprawnego systemu działań profilaktyczno – interwencyjnych w celu zapobiegania patologiom i dysfunkcjom na terenie Gminy Stary Sącz. 1.Zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu i narkotyków przez rozwój profilaktyki i kształtowanie efektywnych metod do walki z uzależnieniami. 2.Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, seniorów oraz pomoc osobom i rodzinom, które ucierpiały na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 1.Poprawa warunków życiowych osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych i seniorów. 2.Rozwój współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych i seniorów. 3.Wsparcie dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Stworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną 1.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 2.Rozwój systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Podniesienie efektywności działania jednostek pomocowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie gminy Stary Sącz. 1.Sukcesywne zwiększanie efektywności działania jednostek pomocowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Serdecznie dziękujemy panu kierownikowi Franciszkowi Tudajowi za poświęcenie czasu oraz tak ciekawy wykład młodzież mieszkająca w internacie oraz grono pedagogiczne.

zobacz zdjęcia

24 październik

Kółko profilaktyczne zaprasza 26.10.2017 roku o godzinie 16.30 świetlica Internatu Międzyszkolnego na spotkanie z kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu: mgr Franciszekiem Tudaj, oraz pracownikiem socjalnym Anną Michurską. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa, gdzie szukać pomocy

17 październik

25 października 2017 o godzinie 16.30 w świetlicy Internatu Międzyszkolnego odbędzie się spotkanie pod hasam „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność” Honorowym gościem spotkania będzie dyrektor PFRON w Krakowie pani Marta Mordarska oraz artysta pan Stanisław Kmiecik Członk Światowego Związku Artystów Malujących Ustami.

15 październik

Dlaczego mi nie powiedziałeś?” W październku 2017 na warsztatach Kółka profilaktycznego mieszkańcy internatu oglądnęli poruszający edukacyjny film „Bro”, który pokazuje jak radzić sobie z niepełnosprawnością w rodzinie Jednym z bohaterów filmu jest chłopiec cierpiący na zespół łamliwego chromosomu X. Główny bohater filmu Simon jest bratem, opiekunem chorego chłopca, uczniem, chłopcem w okresie adolescencji. Matka chłopców pracuje i na niej spoczywa cały ciężar wychowania dzieci.Simon w obawie, że pokazywanie się z chorym bratem może przysporzyć mu wiele niepowodzeń unika relacji z rówieśnikami. Przez film młodzież dostrzegła problem swoich rówieśników, którym bardzo trudno jest w życiu codziennym zmagając się z przeciwnościami losowymi. Film uzmysławia Jak ważne jest, aby w naszym społeczeństwie upowszechniła się wrażliwość wobec osób z niepełnosprawnościami.Za sprawą filmu została wywołana dyskusja jak w środowisku młodzieżowym dostrzegany jest współistnienie z osobami niepełnosprawnymi. Podczas Zajęć młodzież szukała rozwiązań jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Każdy z uczestników próbowała porównywać co mnie łączy z bohaterem filmem, jak ja bym się zachował, jak by sobie poradził. Na koniec spotkania prowadząca przedstawiła gdzie można uzyskać pomoc w razie trudnych sytuacji. Jak miasto pomaga osobą z niepełnosprawnym.

 

 

27 wrzesień

28.09.2017 roku o godzinie 17 świetlica internatu na spotkanie z panem Majorem Zbigniewem Kuklą byłym funkcjonariuszem służby więziennej, oficerem w stanie spoczynku.

Tematem spotkania będzie

„Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

Przestępczość i wykonanie kar orzeczonych przez Sądy dla nieletnich”

22 wrzesień

Uwaga Konkurs!!
Kółko profilaktyczne oraz Klub Młodych Pisarzy ogłaszają konkurs na krótką formę literacką. 
Temat pracy: 
"Co powinno zmienić się w Twoim najbliższym otoczeniu - internacie, rodzinie - aby poprawić relacje międzyludzkie (nauczyciel - mieszkaniec, koledzy -koleżanki, rodzice - dzieci)
Termin wysyłania prac 30.09.2017

Nowe foto

Galeria