Inscenizacja obrony NS

Inscenizacja obrony miasta Nowego Sącza...nas też tam nie zabrakło.

Nowe foto

Galeria