Ogłoszenia

Komunikaty

Wyzwanie FOTO

FOTO-grafia DNIA

Zdjęcie Roku

Okiem Rodzica

Absolwenci focą

Słówko tygodnia

Profilaktyka

Kalendarium

Aktualności


Jak rozpoznawać, rozwijać i wykorzystywać swoje zasoby.

Jak rozpoznawać, rozwijać i wykorzystywać swoje zasoby.

„Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy.”

- Charles Chaplin

 

 

Często możemy mieć wrażenie, że idąc przez życie poruszamy się nic nie widząc.  Można by powiedzieć że jest to oczywiste, bo robimy to po raz pierwszy. Nietrudno popaść w niepokój i niepewność. W trakcie całego swojego życia  nabywamy doświadczeń  i  ciągle uczymy się na własnych błędach. W różnych etapach naszego życia korzystamy z innych podpowiedzi odnośnie tego, co jest dla nas dobre. Jako dzieci pragniemy zaspokojenia podstawowych potrzeb. Okres dorastania to kształtowanie własnej tożsamości, zarówno we własnych oczach, jak i w oczach innych ludzi. Proces ten trwa chociaż w dorosłości nieco spowalnia, ale się nie zatrzymuje. Nadal uczymy się rozwiązywać istotne dla danego okresu życia konflikty. Wciąż weryfikujemy wiedzę na swój temat i nadal się zmieniamy. Tworzymy osobistą mapę życia. Początkowo rysujemy ją z naszymi rodzicami, dziadkami, wychowawcami w szkole, kolegami i koleżanki. Następnie  z partnerem/partnerką życiową oraz karierą zawodową.

Mapa ta w ciągu naszego życia jest wielokrotnie aktualizowana. To, co w pewnym momencie było przydatne, staje się bezużyteczne w innym czasie.

Umożliwia nam zweryfikowanie naszych doświadczeń, które ułatwiają dotarcie do właściwego celu. Aby efektywnie i bezpiecznie korzystać z mapy,  którą stworzymy musimy wiedzieć gdzie chcemy dotrzeć.  Przegląd własnych zasobów potrafi być zaskakujący szczególnie kiedy odkryjemy prawdę o sobie. Wydaje się, że już wiemy dokąd zmierzamy, dopóki po drodze nie rozpoznamy np. swojego zamiłowania.  Przywykliśmy do ciągłego narzekania czego my jeszcze nie mamy, a co moglibyśmy mieć. Zasoby to wszystko to, co gromadzimy dla wykorzystania w przyszłości, ale i swoje doświadczenie, wiedzę czy umiejętności. W końcu nasze osiągnięcia to także nasz niematerialny dobytek.

Pojęcie zasobów zostało rozwinięte przez amerykańskiego psychiatrę i psychologa Miltona Ericksona (1901-1980). Zakładał on, że każdy człowiek posiada zarówno deficyty i ograniczenia, jak i zasoby: mocne strony, talenty, inteligencję, doświadczenia, które mogą być pomocne i użyteczne w życiu. Skoncentrowanie uwagi na zasobach powoduje wzrost optymizmu, poczucia godności, przekonania, że ma się realny wpływ na bieg wydarzeń. kształtuje pozytywny obraz siebie. Korzystając m.in. z posiadanych zasobów możliwe jest osiągniecie pozytywnej zmiany.

 

CO JEST TWOIM ZASOBEM?

Zasoby indywidualne

To twoja wiedza, umiejętności, predyspozycje i talenty. Czyli twój cały wewnętrzny świat, osobiste wartości, intuicja, określony sposób przeżywania emocji i napięć, twoje mocne i słabe strony, wiara we własne możliwości, pewność siebie itp. Ten obszar można eksplorować całe życie i ciągle coś nowego odkrywać.

Zasoby społeczne

Całe twoje otoczenie osobiste i zawodowe, twoje kontakty, te bliskie i dalsze, miejsca w których bywasz oraz środowisko, z którym się stykasz. Zasoby te tworzą, wsparcie rodziny

 i twoje kontakty z innymi  ludźmi których spotkałeś na drodze życia.  To również twoja umiejętność sieciowania i korzystania ze wsparcia innych osób, środowisk i instytucji. Zasobami społecznymi jest całe twoje środowisko, w którym mieszkasz, żyjesz, twoi sąsiedzi i społeczność lokalna. Zasoby te tworzą twoją sieć.

Zasoby materialne

Są nimi wszystko to co masz, albo co z łatwością możesz mieć i z czego możesz skorzystać. To jakby najbardziej namacalna kategoria zasobów: twój kapitał, nieruchomości, sprzęty, urządzenia, materiały, ale także faktyczne możliwości np. pozyskania funduszy. Zasoby te możesz mieć zarówno na własność, we współudziale albo mieć możliwość używania ich. Warto tutaj wymienić jeszcze własność intelektualną i np. twój wkład w różne projekty. Pamiętaj, że o ile zasoby materialne ułatwiają życie i działania, o tyle nie kupisz sobie za nie poczucia wewnętrznego spełnienia czy satysfakcji.

 Gromadzisz wiedzę na temat siebie, innych i świata w ciągu całego swojego życia. Wiedza  ta oraz doświadczenia kształtują nas i uczą.  Pamiętaj na każdym etapie życia warto uczyć się siebie. Jak już pisałam zmieniamy się w ciągu całego naszego życia, nawet jeśli wydaje nam się inaczej. A wraz z wiekiem  poziom naszej wiedzy o sobie jest coraz większy od nas zależy czy dostrzeżemy jakimi zasobami dysponujemy. Dlatego warto robić mapowanie , przeglądy swoich zasobów. Zapewne  pomoże nam podejmować lepsze decyzje życiowe i żyć świadomie, a nie podążać po omacku. Przecież od  Ciebie zależy  jak potoczy się Twoje życie, o co oprzesz swoje życiowe wybory.

 

Sprawdź jakimi zasobami dysponujesz:

 1. Co było Twoim sukcesem w ciągu ostatniego roku? Z czego jesteś dumny/a?
 2. Jakie są Twoje osiągnięcia w życiu prywatnym/ rodzinnym lub zawodowym?
 3. Co inni ludzie w Tobie cenią?
 4. Jak lubisz spędzać wolny czas? Czy masz jakąś pasję?
 5. Jakie wartości są dla Ciebie najistotniejsze?
 6. Do kogo możesz zwrócić się jeśli będziesz w potrzebie?
 7. Zastanów się nad swoimi słabości, spróbuj je pozytywnie przeformułować
 8. Jak się relaksujesz i spędzasz wolny czas?
 9. Okaż sobie wdzięczność i podziw za wszystkie sytuacje, w których poradziłeś sobie w trudnej sytuacji.

 

 

Zasady Miltona Ericksona:

 1. Ludzie są dobrzy, tacy jacy są. Ja jestem OK, i Ty jesteś OK, ze swoją niepowtarzalnością i unikatowością.
 2. Każdy człowiek posiada zasoby, które może wykorzystać, by pokonywać trudności.
 3. Człowiek dokonuje najlepszego z dostępnych mu wyborów w danym momencie. Nie warto się za nie obwiniać, lecz warto spojrzeć w przyszłość.
 4. Każdemu zachowaniu osoby towarzyszy pozytywna intencja. Ludzie nie chcą celowo szkodzić innym lub sobie, czasem po prostu nie umieją inaczej, łapiąc się znanych sposobów.
 5. Zmiana jest nieunikniona. Panta rhei (łac.), czyli wszystko płynie jak mawiał Heraklit z Efezu. Na wiele spraw mamy wpływ, inne są poza naszą kontrolą. Tak po prostu jest.

 

 

Opracowała: Marta Cebula

 

Źródło

https://www.lechoslawchalecki.pl/zasoby/

https://czpfeniks.pl/jak-wykorzystac-swoje-osobiste-zasoby

 https://m http://thecoaching.pl/blog/post/5-zasad-ericksona-jako-kompetencja-international-coach-federationarta.bara.pl/mapowanie-talentow

Zdjęcie strona: źródło: http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/od-marzen-do-kariery.pdf

https://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/NPS17_2601.pdf