Ogłoszenia

Komunikaty

Wyzwanie FOTO

FOTO-grafia DNIA

Zdjęcie Roku

Okiem Rodzica

Absolwenci focą

Słówko tygodnia

Profilaktyka

Kalendarium

Aktualności


Gdzie możesz znaleźć pomoc i wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy?

Gdzie możesz znaleźć pomoc i wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy?

‘’Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi ‘’– Jan Paweł II

 

Jedną z najważniejszych cech w działaniu każdego człowieka jest optymizm

i pozytywne nastawienie. Nasze życie w dużym stopniu zależy od tego, co myślimy o sobie,

o innych ludziach i otaczającym nas świecie. Myśli uruchamiają określone zachowania i mają tendencję do potwierdzania się na zasadzie „samospełniającego się proroctwa”.

 W związku z tym :

 1. Nie dopuszczaj do siebie czarnych myśli - to one kształtują Twoje nastroje i usposobienie oraz sposób funkcjonowania.
 2. Powtarzaj dobre nowiny - treść prowadzonych rozmów z innymi ludźmi wpływa na Twoje samopoczucie.
 3. Nie dziw się faktem występowania trudności - są one udziałem wszystkich ludzi.
 4. Zaczynaj wszystko od początku - zrywaj z rutyną, poszukuj własnych sposobów odnowy.
 5. Wierz, że sam przeważnie decydujesz o swojej przyszłości - to Ty kształtujesz swoje życie a nie przypadek czy los.
 6. Przyjmuj częściowe rozwiązania określonego zadania - częściej będziesz mógł je wykonać.
 7. Rozwijaj w sobie wdzięczność - naucz się dziękować innym, bądź uprzejmy i wrażliwy, pamiętaj przysługi.
 8. Bądź pogodny - próbuj nawet wtedy, gdy nie sprzyja Ci szczęście.
 9. Wykorzystuj swoją wyobraźnię, chcąc odnieść sukces - wyobrażaj sobie rzeczy dobre i przyjemne, które mają się wydarzyć w przyszłości.
 10. Akceptuj to, czego nie możesz zmienić - nie na wszystko masz wpływ i trzeba się z tym pogodzić.

 

Skuteczne metod poszukiwania pracy.

 

 • Wykorzystaj kontakty osobiste.

Najskuteczniejszą metodą poszukiwania pracy jest wykorzystywanie posiadanych kontaktów albo celowe nawiązywanie relacji z osobami, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu celu. Prywatne znajomości są bardzo pomocne, gdyż wiele firm prowadzących rekrutację kandydatów na różne stanowiska - informacje o wolnych miejscach pracy rozpowszechnia najpierw wśród swoich pracowników

 • Przejmij inicjatywę – sam zgłoś się do pracodawcy

Poszukując zatrudnienia powinieneś także udać się do interesujących Cię firm i instytucji i nawiązać bezpośredni kontakt z ich szefem lub osobą odpowiedzialną za rekrutację pracowników.

Odwiedzając pracodawcę należy:

 • rozmawiać o możliwości podjęcia pracy
 • przedstawić własne dokumenty aplikacyjne,
 • pozostawić po sobie dobre wrażenie,
 • dać pracodawcy czas na zastanowienie.

 

 • Giełdy i targi pracy – nie przegap okazji!

Zasada funkcjonowania targów pracy jest taka sama, jak wszelkich innych tego typu przedsięwzięć handlowych. Cel jest również podobny - zawarcie jak największej liczby kontraktów satysfakcjonujących obie strony: wystawcę i klienta, czyli pracodawcę i poszukującego pracy. Pracodawcy mają na targach stoiska, na których prezentują swoje firmy. Możesz dowiedzieć się więc wielu ważnych informacji na ich temat.

Targi pracy są organizowane najczęściej przez:

 • urzędy pracy,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • organizacje pracodawców (izby handlowe, fora pracodawców itp.),
 • szkoły wyższe (samorządy i organizacje studenckie, akademickie biura karier)

 

 • Giełda pracy organizowana przez urząd pracy na zlecenie konkretnej firmy, która poszukuje określonej liczby pracowników.

Najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane przez poszukujących zatrudnienia są ogłoszenia prasowe i radiowe. Możesz je śledzić, kupując gazety codzienne o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym, oczywiście najlepiej w dniu, w którym zamieszczane są dodatki dotyczące pracy.

 

 • Internet – najszybsza forma dotarcia do pracodawcy.

Internet jest obecnie najbardziej popularnym i najszerzej wykorzystywanym medium wśród osób poszukujących pracy i pracodawców.

Wysyłając aplikację on-line powinieneś pamiętać o kilku istotnych wskazówkach:

 • Stwórz profesjonalnie brzmiący adres e-mail.
 • Treść wiadomości powinna być rzeczowa i krótka.
 • Zwróć uwagę na formę, w jakiej zwracasz się do odbiorcy.
 • Zadbaj, aby wysyłane załączniki miały czytelne dla odbiorcy, łatwe do zidentyfikowania nazwy, najlepiej by zawierały Twoje imię i nazwisko.
 • Staraj się nie wysyłać jednej wiadomości „hurtowo” do wielu pracodawców.

Szukanie pracy przy pomocy Internetu to nie tylko odpowiadanie na ogłoszenia o pracę i przeglądanie witryn potencjalnych pracodawców. W sieci możesz znaleźć informacje dotyczące interesujących Cię branż i zawodów czy zapotrzebowania na kwalifikacje. Przede wszystkim jest to sposób na aktywne szukanie pracy poprzez budowanie sieci kontaktów i kreowanie własnego wizerunku zawodowego.

 

Kto może pomóc w poszukiwaniu pracy?

Osoby które dopiero rozpoczynają swoją karierę oraz te, które są długotrwale bezrobotne mogą korzystać z usług różnych instytucji zajmujących się problematyką rynku pracy.

Należą do nich, m.in:

 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Agencje Zatrudnienia
 • Instytucje Szkoleniowe
 • Akademickie Biura Karier
 • Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia

 

 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

Jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i aktywizowaniu ich na rynku pracy, a także pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

 

 • Wojewódzki Urząd Pracy

Tu możesz skorzystać z usług poradnictwa zawodowego, a także pośrednictwa pracy w ramach EURES.

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wydział, który pomoże Ci w podjęciu decyzji zawodowych. Profesjonalna kadra doradców zawodowych i psychologów przy użyciu testów psychologicznych pomaga określić preferencje, uzdolnienia oraz predyspozycje do wykonywania określonego zawodu . Centrum organizuje również grupowe porady zawodowe oraz zajęcia warsztatowe, podczas których dowiesz się, jak skutecznie poszukiwać Kierunek Praca pracy w kraju i za granicą.
 • EURES to sieć publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym rynku pracy, której celem jest międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinie. Doradcy EURES pomogą Ci w znalezieniu oferty pracy, jeśli zdecydowałeś się na podjęcie zatrudnienia za granicą.

 

 • Ochotnicze Hufce Pracy Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także jej kształcenia i wychowania.

Należą do nich m.in.:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz prowadzenie mobilnych centrów informacji zawodowej,
 • inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży,
 • refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników,
 • umożliwienie młodzieży zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienia wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego,
 • prowadzenie szkoleń.

 

 • Agencje zatrudnienia

Legalnie działająca agencja zatrudnienia musi być wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.

Świadczą one usługi:

 • pośrednictwa pracy w kraju i za granicą
 • doradztwa personalnego
 • poradnictwa zawodowego
 • pracy tymczasowej

 

 • Instytucje szkoleniowe

 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zostać skierowane przez powiatowe urzędy pracy na szkolenia tylko do instytucji posiadających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

 • Akademickie Biura Karier (ABK)

To jednostki uczelni i szkół wyższych działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Do podstawowych ich zadań zalicza się gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych oraz prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych znalezieniem pracy. Ponadto dla chętnych prowadzone są: doradztwo indywidualne, warsztaty, spotkania i zajęcia poświęcone zagadnieniom rynku pracy oraz planowaniu drogi zawodowej.

 

 • Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia.

 W regionie działają organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które statutowo zajmują się aktywizacją zawodową i społeczną różnych grup np. osób bezrobotnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Mogą one udzielać pomocy i wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz przygotowywać do samodzielności i aktywności na rynku pracy.

 

Istnieje wiele dróg poszukiwań pracy. To, którą z nich podążysz, zależy wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj jednak, że warto postawić na różne ścieżki, gdyż wtedy efekty mogą być bardziej owocne. 

 

Opracowała: Marta Cebula

 

Źródło:  

https://publicystyka.ngo.pl/znamy-ponad-1300-organizacji-ktore-pomagaja-bezrobotnym

htm file:///C:/Users/Marta%20Cebula/Desktop/ksi%C4%85zka%20z%20doradztwa%20zawodowego%20Kierunek_praca.pdf

http://www.gciskoczow.ox.pl/gdzieszukacpracy.