Klub Zawodowców

Klub Zawodowców

KLUB ZAWODOWCÓW-DORADZTWO ZAWODOWE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

Klub zawodowców  ma  na celu przygotowanie wychowanków do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 

Spotkania klubu  pozwolą uzupełnić  zasób wiadomości wychowanków  w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego, poznawania różnych zawodów, sposobów ich osiągnięcia,  metod szukania pracy, mobilności zawodowej, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi , nawiązywania dobrych relacji zawodowych, komunikatywności, zadbanie o dobry wypoczynek i rozwój zainteresowań .

 

Młodzież będzie miała możliwość  uczestnictwa w spotkaniach grupowych i indywidualnych, spotkaniach  z ciekawymi ludźmi, wyjściach  poza teren bursy.

 

Pokazy multimedialne, zgromadzone czasopisma, ciekawe filmy, programy edukacyjne pozwolą  na zwiększenie liczebności osób aktywnych w ramach tematyki dotyczącej zawodoznawstwa.

 

Innowacja zakłada, nastąpią efekty:

  • Postrzeganie rzeczywistości zawodowej przez wychowanków jako proces który polega

na nieustającej pracy nad sobą oraz konieczność ciągłego dokształcanie się.

  • Wzrost wiedzy oraz zawodowych kompetencji interpersonalnych.
  • Wnioski wyciągnięte pod koniec roku szkolnego dadzą wiedzę do dalszej pracy np.: jak rozwinąć działalność na co zwrócić uwagę jak bardziej zachęcić młodzież do współpracy oraz zapotrzebowanie młodzieży .

 

Innowacja obejmuje:  wychowanków bursy a w szczególności chętne osoby.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

OPIEKUN; MGR MARTA CEBULA