Cyprian Kamil Norwid Pieśń od ziemi naszej…. wystawa biograficzna

Cyprian Kamil Norwid Pieśń od ziemi naszej…. wystawa biograficzna

CYPRIAN KAMIL NORWID
PIEŚŃ OD ZIEMI NASZEJ….
WYSTAWA BIOGRAFICZNA
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021
ORGANIZATOR WYSTAWY : BURSA SZKOLNA W STARYM SĄCZU
 
 
W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął 27.11.2020 r. uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.**
„W roku 2021 upłynie 200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. (…)
Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, artystą sztuk pięknych i myślicielem. (…) Większą część życia spędził na emigracji, podróżując po Niemczech, Włoszech, Belgii, Anglii i Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie osiąść w stolicy Francji” - przypomniano w uchwale. Napisano dalej, że „w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne”.
„Stale interesował go człowiek, na nim skupiał swą poetycką i artystyczną uwagę. Święty Jan Paweł II pisał: +Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem+. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, takie jak: +Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek+” - czytamy w uchwale.**
 
 
 
Koordynator wystawy : Małgorzata Tarsa Bielak, Krzysztof Ruchała