PRACOWNIA POD GARGULCEM-W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI „OPOWIEŚĆ O PEJZAŻU” WYSTAWA

PRACOWNIA POD GARGULCEM-W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI „OPOWIEŚĆ O PEJZAŻU” WYSTAWA

 
Przygotowana w oparciu o zbiory archiwalne pracowni pod gargulcem wystawa jest przeglądem prac malarskich młodzieży mieszkającej w internacie, których tematem jest pejzaż.
 
W tej jakże szerokiej definicji pejzażu mieszczą się różnorodne motywy oparte zarówno na bezpośredniej obserwacji, jak i wspomnieniach, a nawet wyobrażeniach.
Wrażliwość i wyobraźnia są tu niewątpliwie elementem wzbogacającym, szczególnie w warstwie kolorystycznej, tak istotnej w malarstwie pejzażowym.
Kolorystyka prac ściśle powiązana jest z przedstawionym motywem .
Oglądając kolejne prace doświadczamy zmieniających się pór roku, pór dnia, jesteśmy świadkami poranków i zmierzchów, czasem towarzyszy nam słońce, a czasami deszcz. 
 
 
Opiekun; Małgorzata Tarsa Bielak