Jaki jestem – oto jest pytanie?

Jaki jestem – oto jest pytanie?

Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest" -MALCOLM S. FORBES

Niełatwo jest kochać samego siebie i z trudem jest polubić samego siebie, kiedy mało się wie na swój własny temat. Zastanów się przez chwilę, czy na pewno wiesz o sobie wszystko? Czasami jedna trafiająca w sedno myśl może sprawić, że zmienisz sposób patrzenia na siebie. To, jak siebie widzisz tak postrzegają Cię inni staje się podstawą poczucia własnej wartości. Czy wiedza na własny temat jest możliwa? By wiedza domyślna stała się wiedzą świadomą, trzeba przejść cały proces odkrywania siebie. Poznanie tej osoby, którą codziennie oglądamy w lustrze, jest niezbędnym elementem w procesie budowy marki osobistej. Każda z nas ma mocne i słabe strony. Jednak jak często zastanawiamy się nad nimi? Z jednej strony nie wykorzystujemy swojego potencjału, a z drugiej sami przed sobą ukrywamy niedoskonałości. I choć słabe strony wcale nie muszą przeszkadzać w osiąganiu celów, przeważnie to one otwierają listę powodów, dla których większość stoi w miejscu i nie mam mocy ruszyć z kopyta. Czy powodem jest brak wiedzy, jak ważna jest samoświadomość, czy nie zadawanie sobie właściwych pytań, czy może strach przed odkryciem siebie, spojrzeniem w lustro i zobaczenie w nim osoby, która naprawdę jesteśmy? Wiedza o tym, jakie masz mocne i słabe strony staje się początkiem ważnej przemiany osobistej i kolejnym krokiem do zawodowych sukcesów. Tylko zdając sobie sprawę ze swoich możliwości, bez kompleksów podejmujemy się realizacji nowych wyzwań. Jednocześnie pracujemy nad słabościami tak, aby sprostać pojawiającym się szansom. Poznanie samego siebie to proces ciągły. Bazuje na gromadzeniu informacji o sobie, swoich zachowaniach, reakcjach, emocjach i odczuciach. Proces ten powinien odbywać się systematycznie, przez określony czas. Unikamy tym samym wyciągania wniosków na podstawie pojedynczych sytuacji, które miały miejsce na przykład w nadzwyczajnych okolicznościach. Analiza własnej osobowości to także konfrontacja swoich obserwacji i wniosków ze zdaniem innych osób. Bardzo często zdarza się, że opinia o sobie samym jest zaniżona na podstawie nieprzychylnych opinii otoczenia jesteśmy przecież skrajnie różni. Dlatego bierzmy pod uwagę znajomych którzy nas dobrze znają i są bezstronni. Z drugiej strony lubimy przeceniać własne siły, bierzemy na siebie zbyt wiele obowiązków, wymagamy od siebie za dużo, wciąż usiłując udowodnić sobie ( a przede wszystkim otoczeniu ) własną wartość i możliwości. Pogoń za poklaskiem i zbyt wysoka samoocena często doprowadzają do stresu, wypalenia i izolacji.

 SPRAWDZ SIEBIE

Amerykański psycholog i psychoterapeuta, N. Branden stworzył koncepcję poczucia własnej wartości człowieka, która opiera się na sześciu filarach: świadomym życiu, praktyce samoakceptacji, praktyce brania odpowiedzialności za siebie, asertywności, celowym życiu i integralności osobistej. Warto dowiedzieć się, co one znaczą i w jaki sposób o nie prawidłowo dbać https://www.czasopismobiologia.pl/artykul/narzedzia-do-diagnozy-i-rozwijania-poczucia-wlasnej-wartosci

Filary poczucia własnej wartości i ich definicja

Jak o nie zadbać?

Co ty na to?

Świadome życie – chęć poznania samego siebie, ludzi i świata, gotowość do ciągłego uczenia się i zmiany poglądów, akceptacja tego, czego zmienić nie można, oraz dążenie do ulepszenia tego, co podlega naszemu wpływowi

 • Jak najczęściej dokonuj analizy własnych wad, zalet i na różne inne sposoby staraj się poznawać siebie.
 • Rozpoznawaj i nazywaj własne emocje, potrzeby, wartości, 
 • aby być z nimi w dobrym kontakcie.
 • Poddawaj w refleksję swoje działania i wyciągaj z tego wnioski.
 • Badaj, co wpływa na ciebie najbardziej. 
 • Myśl samodzielnie. 
 • Naprawiaj swoje błędy, pracuj nad niedostatkami, zamiast udawać, że nie istnieją.
 • Pamiętaj, że wszystko się zmienia i niczego nie musisz trzymać się sztywno.
 • Zauważaj, kiedy zamiast skonfrontować się z rzeczywistością, próbujesz od niej uciekać, i powstrzymuj w sobie takie impulsy. 
 • Patrz na różne sytuacje i sprawy w szerszym kontekście – wtedy podejmiesz lepsze i trafniejsze dla siebie decyzje. 
 • Wykorzystuj każde okoliczności do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji. 

 

 

Praktyka samoakceptacji – traktowanie siebie jak najlepszego przyjaciela, troszczenie się o siebie, dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb, współczucie sobie, dawanie sobie samemu wsparcia

 • W każdej sytuacji bądź swoim sprzymierzeńcem i tak się też zachowuj.
 • Sprzeciwiaj się, kiedy zaczynasz działać jak swój wróg. 
 • Szanuj siebie przede wszystkim za to, że jesteś. 
 • Przyjmuj wszystko, co w tobie – niezależnie czy jest dobre, czy złe.
 • Bądź sobą.

Praktyka odpowiedzialności za siebie – chęć podejmowania samodzielnych decyzji i liczenia się z ich konsekwencjami, przejmowanie kontroli nad własnym życiem

 • Pamiętaj oraz przypominaj sobie tak często jak trzeba, że to ty jesteś odpowiedzialny za realizację swoich pragnień, za swoje wybory i działania, za stopień świadomości, z którą podchodzisz do swojej pracy, za relacje z ludźmi, za podnoszenie własnej samooceny, za swoje życie i szczęście. 
 • Nie licz na to, że ktoś przeżyje za ciebie twoje życie. 

Asertywność – dbanie o własne prawa i potrzeby, umiejętność wyrażania siebie bez krzywdzenia innych

 • Przyznawaj sobie prawo, aby móc robić to, co uznasz za słuszne.
 • Mów o swoich potrzebach, proś o pomoc, kiedy czegoś potrzebujesz.
 • Odmawiaj prośbom i sugestiom innych, kiedy są dla ciebie szkodliwe, niewygodne, krępujące.
 • Szanuj to, co myślą, czują i jak zachowują się inni ludzie nawet wtedy, kiedy nie do końca ci się to podoba.
 • Wyznaczaj granice własnej przestrzeni życiowej i reaguj na jej naruszanie.
 • Szanuj granice wyznaczane przez inne osoby i staraj się ich nie naruszać.
 • Postępuj tak, jak oczekujesz, aby inni postępowali wobec ciebie.

Celowe życie – umiejętność określania i realizacji celów, zgodnych z własnymi potrzebami, marzeniami, priorytetami

 • Świadomie formułuj własne cele i starannie realizuj działania, które do nich prowadzą.
 • Monitoruj, czy to, co robisz, jest zgodne z twoimi celami, planami i światem wartości.
 • Zanim zaczniesz działać, pytaj siebie, dokąd chcesz dotrzeć.
 • Praktykuj samodyscyplinę jako ważny warunek realizowania twoich pragnień.
 • Pozwalaj sobie marzyć.

Integralność osobista – życie w zgodzie z samym sobą, z własnymi przekonaniami, wartościami i normami oraz rozwój życia duchowego

 • Miej świadomość, że życie w konflikcie z własnymi przekonaniami sprawia, że człowiek traci twarz we własnych oczach.
 • Postępuj według zasad, które wyznajesz.
 • Dotrzymuj obietnic, wywiązuj się ze zobowiązań, bądź słowny. 
 • Wobec innych zachowuj się uczciwie, szczerze i z życzliwością.  
 • Dąż do spójności między tym, co myślisz, robisz i czujesz.

 

 Opracowała: Marta Cebula

Źródło: https://pl.freepik.com http://personalbrandingpolska.pl/wzor-na-wiedze-o-sobie-samym/ https://sptrzebicz.edupage.org/a/jaki-jestem-moje-mocne-i-slabe-strony http://zss.wrzesnia.powiat.pl/aktual/2019-2020/lekcje/7/doradz6.pdf http://grajwysoko.pl/swot/ https://www.czasopismobiologia.pl/artykul/narzedzia-do-diagnozy-i-rozwijania-poczucia-wlasnejwartosci