Bądź ECO

Bądź ECO

Projekt edukacyjny „Bądź Eko” Rok szkolny 2020/2021

Opiekun: wychowawcy

 

Czas trwania:

Rok szkolny 2020/2021

Sposoby realizacji:

  • warsztaty -spotkania w grupie
  • prowadzenie gazetki ściennej
  • udział w akcjach proekologicznych(zbieranie nakrętek, sprzątanie świata).

Cele;

1. Promowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży.

2. Promowanie zdrowego trybu życia, poprawnych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej.

3. Kształtowanie nawyków segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.

Założenia:

1. Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Mój EKO-internat”, która będzie informowała o akcjach ekologicznych prowadzonych w internacie.

2. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

3. Opracowanie przez nauczyciela testu ekologicznego dla uczniów i przeprowadzenie konkursu ekologicznego z jego wykorzystaniem.

4. Warsztaty kulinarne – „Uczymy się jeść zdrowo”.

5. Zbieranie zakrętek i wdrażanie do segregowania odpadów.

6. Dzień zdrowego żywienia.

7. Propagowanie akcji „ZERO WASTE”.

8. Warsztaty z zielarstwa – „Naturalne znaczy zdrowe”

 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.