Z kulturą na Ty „co piękne w przeszłości może być także piękne teraz”

Z kulturą na Ty „co piękne w przeszłości może być także piękne teraz”

Zapraszam państwa na krótki wykład  dr Łukasza Połomskiego  „Nowy Sącz w okresie międzywojennym.”

 

„Przed II wojną światową Nowy Sącz miał ugruntowaną pozycję w regionie. Międzywojenna Polska nie zmieniła pozycji politycznej miasta w znaczący sposób.Mieścił się tam magistrat i urząd powiatowy. Miasto liczyło sobie przeszło 30 tys. Osią napędową całej ziemi sądeckiej  była linia kolejowa, która zachęcała inwestorów do osiedlania się i lokowania kapitału, ale przede wszystkim dawała zatrudnienie wielu mieszkańcom regionu. Aktywność gospodarcza przejawiała się w licznych organizacjach rzemieślniczych, instytucjach bankowych. Rozwijała się prężnie kultura, życie sportowe. Nowy Sącz gościł z wizytą ważnych polityków takich jak  prezydent Ignacy Mościcki w 1928 roku. Podobnie było z innymi ważnymi sanacyjnymi politykami. Wydarzeniem jednoczącym mieszkańców był  pogrzeb gen. Bronisława Pierackiego w 1934 r.

Przed wybuchem II wojny światowej Nowy Sącz stawał się miastem cywilizacyjnie goniącym  metropolie.”

Opracowała; Halina Popiela

źrodło

https://www.facebook.com/NominaRosae/photos/pcb.3576360399107059/3576333705776395