Na tropach historii

Na tropach historii

PROJEKT „NA TROPACH HISTORII”

Opiekun; mgr Małgorzata Tarsa-Bielak, mgr Krzysztof Ruchała

 1. Tytuł projektu: „Na tropach historii”
 2. Organizator: Pracownia Plastyczna „Pod Gargulcem”, Klub Miłośników Historii
 3. Miejsce realizacji: Bursa Szkolna w Starym Sączu
 4. Czas trwania: wrzesień 2020 - maj 2021
 5. Uczestnicy: wychowankowie 
 6. Formy pracy: warsztatowa, indywidualna, zespołowa, grupowa, udział w konkursach historycznych
 7. Metody pracy:
 • metody problemowe (burza mózgów, drama, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),
 • metody podające (pogadanka),
 • metody praktyczne (wycieczka historyczna, praca z tekstem źródłowym, warsztaty),
 • metody eksponujące (ekspozycja, film).
 1. Cele:
 • propagowanie wartości patriotycznych,
 • kształtowania wewnętrznej potrzeby poznania istoty wartości narodu, ojczyzny, państwa,
 • kształtowanie cech osobowych, decydujących o charakterze narodowym,
 • tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Polski,
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej.
 1. Opis działania:

Nasza tradycja, kultura, historia, obyczaje i tożsamość narodowa są pewnym gwarantem zachowania człowieczeństwa we współczesnych czasach.

Chcąc uzmysłowić wychowankom ogromne znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie oraz zachowania własnej tożsamości opracowany został projekt pt. „Na tropach historii”.

Realizowane działania obejmują :

 • cykl wystaw historycznych prezentujących dzieje Polski, fakty i zjawiska historyczne oraz wybitne postaci związane z historią Polski,
 • konkursy tematyczne których ideą jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym), propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych; aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

 1. Harmonogram działań 2019 – 2020

 

Lp.

Działania

Termin realizacji

1.

Wystawa „80. rocznica kampanii wrześniowej 1939 r.”

IX – X 2019

2.

Konkurs „Co wiem o kampanii wrześniowej?”

IX 2019

3.

Wystawa „Ten, który chciał ocalić człowieczeństwo na nieludzkiej ziemi – Gustaw Herling - Grudziński”.

XI – XII 2019

4.

Wieczór poezji śpiewanej- „Taki Kraj”- cz. I

XI 2019

5.

Konkurs wiedzy o stanie wojennym.

XII 2019

6.

Wystawa „Największe bitwy oręża polskiego”.

II – III 2020

7.

Konkurs „Ślady historii w mojej okolicy” – 2. edycja

III 2020

8.

Wystawa „Józef Piłsudski – ten, który dał nam wolność”.

IV – V 2020

9.

Wieczór poezji śpiewanej- „Taki Kraj”-cz. II

IV

10.

Film dokumentalny „Marszałek Józef Piłsudski – człowiek, który dał nam wolność”.

V 2020

 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.