Projekt " Po drugiej stronie okna"

Projekt " Po drugiej stronie okna"

 

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu zaprasza wychowanków do udziału w projekcie artystyczno- edukacyjnym „Po drugiej stronie okna”.

Hasło projektu ma pobudzić uczestników do indywidualnego spojrzenia na zagadnienie światła; cienia, kształtu, formy, barwy i wrażenia w zaciszu domowym. Podane hasło ma być tylko sugestią do stworzenia dzieł w dziedzinach: malarstwo, grafika, rysunek fotografii, poezji , prozy oraz filmu. Oczekujemy, iż twórcy zmierzą się z tematem różnorodnie go interpretując, mniej lub bardziej dosłownie odnosząc się do zagadnienia.

Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2020 r .Adresatami projektu są wychowankowie Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

 

W ramach projektu prowadzone będą :

  • Indywidualne konsultacje z zakresu sztuk plastycznych , literackich oraz filmu
  • Warsztaty fotograficzne
  • Konkursy tematyczne

 

Efektem finalnym będzie multimedialna wystawa prac zaprezentowana na stronie naszego internatu w ramach XVI Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu. który odbędzie się w maju 2020 r.

 

Uwaga:

Z uwagi na obecną sytuację, która panuje w naszym kraju projekt o nazwie „Po drugiej stronie okna”  będzie realizowany zdalnie.

  • Zadania oraz cenne wskazówki dotyczące realizacji poszczególnych faz projektu będą zamieszczone w każdym tygodniu  na stronie www.internat.com.pl, oraz naszych portalach społecznościowych.
  • Indywidualne konsultacje z zakresu sztuk plastycznych , literackich oraz filmu (wtorek 12.00-14.00 - Małgorzata Tarsa-Bielak)
  • Warsztaty fotograficzne (Środa 17.00-18.00 - Beata Nobilec)
  • Konkursy tematyczne (zgodnie z harmonogramem)

 

Koordynator projektu: Małgorzata Tarsa Bielak, Beata Nobilec